65LA965T 點擊圖片放大
商品名稱:

65LA965T

規格介紹:

65型 LG ULTRA HD TV

  • 4倍Full HD超高畫質
  • Tru-ULTRA HD Engine畫質增益技術
  • 搭載 IPS面板
  • ULTRA HD CINEMA 3D
  • 2.1聲道 前置型揚聲器
  • Magic Remote智慧遙控器
詳細介紹:

4倍Full HD

產品設計、功能與規格的更改恕不另行通知

產品介紹